سیاست مرجوعی و عودت

شرایط کنسلی بلیط :

جهت کنسل کردن بلیط تفریحات، برای تفریحات تاریخ باز امکان کنسلی در هر زمانی وجود دارد، (20% هزینه بلیط کسر و تا 48 ساعت، وجه به حساب اعلام شده توسط مشتری واریز می گردد.)، برای تفریحات غیر تاریخ باز امکان کنسلی وجود ندارد.

شرایط عودت وجه پرداختی:

در صورت کنسل کردن خرید ظرف 48 ساعت از زمان خرید، کلیه مبلغ پرداختی به صورت کامل به حساب دریافتی از مشتری که به نام خود شخص خریدار می باشد، واریز می گردد.

شرایط عمومی عودت وجه :

در صورت عدم استفاده مشتری از بلیط های ارسالی٬ سفرنامه شرایط بازگرداندن را برای مشتریان ایجاد کرده است.

جهت عودت هزینه مشتری می بایست موارد استفاده نشده را طی حداکثر ۴۸ ساعت بعد از برگشت به ایران از واتس اپ به اطلاع مجموعه سفرنامه برساند.

بعد از بررسی در صورت امکان مبلغ محاسبه شده با شرایط زیر واریز می گردد:

۱- بلیط ها ممکن است امکان کنسلی داشته باشند و شامل 10 تا 40 درصد خسارت می شوند.

۲- بلیط هایی که امکان کنسلی ندارند ممکن است با شرایط خاص امکان عودت وجه باشند.

۳- تور یا بلیط های با تاریخ مشخص امکان عودت وجه ندارند مگر تا تاریخ باقی مانده فرصت برای فروش به شخص دیگری باشد در این صورت شامل ۲۰٪ خسارت می شوند.

۴- در صورتی که بازه زمانی خرید بین ۲۰ اسفند الی ۲۰ فروردین باشد٬ خسارت کنسلی ها ۴۰ و ۵۰ درصد می باشد.

۵- هزينه رزرو تور و مبلغ وديعه تور شامل كنسلي نمي باشد.

۶- در صورت کنسل کردن بعد از رزرو خودرو خسارت معادل دو روز مبلغ خودرو می باشد.