قایق و کروز دبی

نام شهر یا تفریح
رنج قیمتی
رنج قیمتی - slider
1/102/000 تومان 22/890/000 تومان
دسته بندی ها
دسته‌بندی‌ها

بلیط کشتی لوتوس دبی

شارجه
Lotus ship Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,774,000تومان 7,688,000 تومان
/
نفری

بلیط کروز ایرانی کاتاماران دبی

شارجه
Persian catamaran Dubai cruise
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,343,000تومان 3,239,000 تومان
/
نفری

بلیط قایق عشق دبی

شارجه
Dubai Love Boat
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,184,000تومان 2,709,000 تومان
/
نفری

تور گشت دریایی با یات اسکای واکر در دبی

شارجه
Cruise tour with Skywalker yacht in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,895,000تومان 5,239,000 تومان
/
نفری

گشت با یات لاکچری در دبی

شارجه
Luxury yacht tour in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,297,000تومان 5,066,000 تومان
/
نفری

بلیط کروز عربی با شام در دبی

شارجه
Arabian cruise in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,102,000تومان 2,360,000 تومان
/
نفری

کشتی کروز عربی مگایات دبی

شارجه
Megayacht Arabian Cruises
Dubai
01:45 ساعت
عکاسی مجاز است
موسیقی زنده
شروع قیمت از
تومان 2,470,000تومان 10,290,000 تومان
/
نفری

اجاره یات و قایق شخصی در دبی

شارجه
Private yacht and boat rental in Dubai
Dubai
4 - 2 ساعت
شروع قیمت از
تومان 7,416,000تومان 22,890,000 تومان
/
نفری

تیکت یات پارتی در مارینای دبی

شارجه
Yacht party ticket in Dubai Marina
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,148,000تومان 5,731,000 تومان
/
نفری

بلیط کشتی کروز در دبی

شارجه
Cruise ship in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 3,111,000تومان 5,832,000 تومان
/
نفری

بلیط کایاک سواری در دبی

شارجه
Kayaking in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,592,000 تومان
/
نفری

بلیط کروز المنصور دبی

شارجه
Al Mansour Dubai Cruise
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,727,000تومان 5,689,000 تومان
/
نفری

بلیط قایق زرد تفریحی دبی

شارجه
Yellow yacht Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,998,000تومان 6,119,000 تومان
/
نفری