تفریحات دبی

نام شهر یا تفریح
رنج قیمتی
رنج قیمتی - slider
1/459/000 تومان 45/513/000 تومان
دسته بندی ها
دسته‌بندی‌ها

قیمت اسکی روی یخ در دبی

شارجه
skiing in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,912,000تومان 2,702,000 تومان
/
نفری

قیمت بالن سواری دبی

شارجه
air balloon ride in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,979,000تومان 14,382,000 تومان
/
نفری

قیمت اسکای دایوینگ دبی

شارجه
skydiving in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 37,304,000تومان 45,513,000 تومان
/
نفری

بلیط هلیکوپتر گردی در دبی

شارجه
Helicopter tour in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 11,144,000تومان 14,249,000 تومان
/
نفری

بلیط ایکس لاین در دبی

شارجه
Xline in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 10,780,000 تومان
/
نفری

بلیط نمایش لاپرل دبی

شارجه
La Perle Dubai show
Dubai
شروع قیمت از
تومان 3,614,000تومان 10,699,000 تومان
/
نفری

بلیط آی فلای دبی (iFly)

شارجه
iFly Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,367,000 تومان
/
نفری

بلیط کارتینگ زبیل دبی

شارجه
Zabeel Dubai Karting
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,703,000 تومان
/
نفری

بلیط پالم ویو در دبی

شارجه
Palm View in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,459,000تومان 2,335,000 تومان
/
نفری