موزه های دبی

نام شهر یا تفریح
رنج قیمتی
رنج قیمتی - slider
898/000 تومان 4/042/000 تومان
دسته بندی ها
دسته‌بندی‌ها

بلیط موزه آینده دبی

شارجه
Future Museum Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,505,000تومان 4,042,000 تومان
/
نفری

بلیط موزه لوور دبی

شارجه
Louvre Museum Dubai
Dubai
2 - 4 ساعت
شروع قیمت از
تومان 1,062,000 تومان
/
نفری

بلیط موزه ایلوژن دبی

شارجه
Dubai Illusion Museum
Dubai
شروع قیمت از
تومان 898,000تومان 1,166,000 تومان
/
نفری

بلیط موزه سه بعدی در دبی

شارجه
3D Museum in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,528,000 تومان
/
نفری

بلیط موزه سفر به بی نهایت دبی

شارجه
Dubai Infinity Travel Museum
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,849,000 تومان
/
نفری

بلیط موزه مادام توسو دبی

شارجه
Madame Tussauds Dubai Museum
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,849,000تومان 2,102,000 تومان
/
نفری