پارک ها و شهربازی های دبی

نام شهر یا تفریح
رنج قیمتی
رنج قیمتی - slider
440/000 تومان 7/608/000 تومان
دسته بندی ها
دسته‌بندی‌ها

بلیط سرزمین IMG در دبی

شارجه
IMG Land in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,835,000تومان 5,891,000 تومان
/
نفری

بلیط شهربازی فراری ابوظبی

شارجه
Ferrari Abu Dhabi amusement park
Abu Duhbi
شروع قیمت از
تومان 4,787,000تومان 7,608,000 تومان
/
نفری

بلیط پارک های دبی

شارجه
Dubai parks
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,266,000تومان 5,925,000 تومان
/
نفری

بلیط پارک موشن گیت دبی

شارجه
Dubai Motion Gate Park
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,259,000 تومان
/
نفری

بلیط سافاری حیات وحش دبی

شارجه
Dubai wildlife safari
Dubai
شروع قیمت از
تومان 770,000تومان 3,739,000 تومان
/
نفری

بلیط سیاره سبز دبی

شارجه
Green Planet Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,823,000تومان 2,216,000 تومان
/
نفری

بلیط دهکده جهانی دبی

شارجه
Dubai Global Village
Dubai
شروع قیمت از
تومان 440,000تومان 5,185,000 تومان
/
نفری

بلیط شهربازی و پارک آبی لگولند دبی

شارجه
Legoland Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,377,000تومان 6,079,000 تومان
/
نفری

بلیط پارک وارنر بروس دبی

شارجه
Warner Bros. Dubai Park
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,781,000تومان 7,599,000 تومان
/
نفری

بلیط سرزمین درخشان دبی

شارجه
The shining land of Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,037,000تومان 1,540,000 تومان
/
نفری

بلیط پارک واقعیت مجازی (VR) دبی

شارجه
Dubai Virtual Reality (VR) Park
Dubai
شروع قیمت از
تومان 1,367,000 تومان
/
نفری

بلیط پارک بالیوود دبی

شارجه
Dubai Bollywood Park
Dubai
شروع قیمت از
تومان 4,242,000 تومان
/
نفری