تفریحات آبی دبی

نام شهر یا تفریح
رنج قیمتی
رنج قیمتی - slider
496/000 تومان 18/866/000 تومان
دسته بندی ها
دسته‌بندی‌ها

بلیط آکواریوم آتلانتیس دبی

شارجه
Atlantis Dubai Aquarium
Dubai
شروع قیمت از
تومان 948,000تومان 8,058,000 تومان
/
نفری

بلیط فلای بورد در دبی

شارجه
Flyboard in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 5,389,000 تومان
/
نفری

بلیط دلفیناریوم دبی

شارجه
Dubai Dolphinarium
Dubai
شروع قیمت از
تومان 496,000تومان 11,191,000 تومان
/
نفری

بلیط آکواریوم دبی مال

شارجه
Dubai Mall Aquarium
Dubai
شروع قیمت از
تومان 2,315,000تومان 4,877,000 تومان
/
نفری

بلیط خلیج دلفین دبی

شارجه
Dubai Dolphin Bay
Dubai
شروع قیمت از
تومان 12,798,000تومان 18,866,000 تومان
/
نفری

بلیط جت پک در دبی

شارجه
Jetpack in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 5,580,000 تومان
/
نفری

بلیط جت کار دبی

شارجه
Jet Kar Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 15,137,000 تومان
/
نفری

بلیط غواصی در دبی

شارجه
Diving in Dubai
Dubai
شروع قیمت از
تومان 7,403,000 تومان
/
نفری